Balkan Savaşı’nın arifesinden Çanakkale Savaşı’na kadar olan süreç… Kardeşçe yaşamak için savaşan bir halkın, topraklarına sahip çıkma uğruna direnişinin ve memleketinden göç etmek zorunda kalışının hikayesi.

  • Müşteri

    Atv